0. ĐUA TOP RESET ( 1 NGÀY )
Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 13
:00 ngày 03/11/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 03/11/2019


Nội Dung:
- 03 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp ai có số lần reset bằng nhau sẽ xét theo ai level và ai reset sớm nhất
► Phần Thưởng:STT GIẢI THƯỞNG
TOP 1 150k WCOIN
TOP 2 100k WCOIN
TOP 3 50k WCOIN

1. ĐUA TOP RESET ( 7 NGÀY )Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00
:00 ngày 03/11/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 10/11/2019


Nội Dung:

- 03 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp ai có số lần reset bằng nhau sẽ xét theo ai level và ai reset sớm nhất
► Phần Thưởng:
STT GIẢI THƯỞNG
TOP 1 150k WCOIN
TOP 2 100k WCOIN
TOP 3 50k WCOIN
2. ĐUA TOP RESET ( THÁNG )Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00
:00 ngày 03/11/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 29/11/2019


Nội Dung:
- 03 Nhân vật có số lần Reset nhiều nhất trong thời gian trên sẽ đoạt giải.
- Trường hợp ai có số lần reset bằng nhau sẽ xét theo ai level và ai reset sớm nhất
► Phần Thưởng:

STT GIẢI THƯỞNG
TOP 1 300k WCOIN + 5 Box kundun 5
TOP 2 200k WCOIN + 3 Box Kundun 5
TOP 3 100k WCOIN + 1 Box Kundun 5


3. ĐUA TOP PHÚ HỘ
► Thời gian:

- Bắt đầu lúc : 00:00 ngày 03/11/2019
- Kết thúc lúc : 23:59 ngày 29/11/2019


► Nội Dung:

- 03 Nhân vật trong BXH Phú Hộ có số tiền nạp thẻ nhiều nhất > 2.000.000 trong thời gian trên sẽ đoạt giải


► Phần Thưởng:


STT GIẢI THƯỞNG
TOP 1 1 Set Item Cấp 5 và 1 Vũ Khí Cấp 6 Luck 2 Option tùy chọn - 3 Hộp Ring Pen
TOP 2 1 Set Item Cấp 5 Luck 1 Option tùy chọn - 2 Hộp Ring Pen
TOP 3 1 Vũ khí Cấp 6 Luck 1 Option tuỳ chọn - 1 Hộp Ring PenLưu ý :

- Quyết định của BQT sẽ là quyết định cuối cùng