Tên Sự Kiện
Sub-Server
Thời Gian
Map ( Item Rớt Đồ )
Ghi Chú
Boss Vàng
(Săn Boss)
Sub-2 4h / 1 lần
Bắt đầu từ 00h00,09h00
12h00,20h00,22h00
Riêng Lorencia Có
BOSS Kim Long -
Lorencia - Noria -
Devias-Attlan-Tarkan
Hàng ngày
Boss Kundun
(Săn Boss)
Sub-2 24h / 1 lần
Kalima 7
CryWoft (114,223)
18h
Item thần -
Iteam EXL

Hàng ngày
Hỗn Nguyên Lâu ALL 2h/ 1 lần
Bắt đầu từ 1h
Exp - Ngọc Hàng ngày
Quảng Trường Quỷ ALL 2h / 1 lần
Bắt đầu từ 0h
Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Lâu Đài Máu ALL 2h / 1 lần
Bắt đầu từ 1h30
Exp x 2 , Drop Ngọc Hàng ngày
Dopple ALL Cả ngày Exp x 2 ,
Item EXL
Hàng ngày
Bạch Long Điện ALL 2h / 1 lần Exp Hàng ngày
Binh Đoàn Thỏ Ngọc
(Săn Ngọc)
Sub-2 08h15
20h15

Davias 4 : 222:85
Ngọc - Zen Hàng ngày
Binh Đoàn Phù Thủy
(Săn Ngọc)

Sub-2
2h / 1 lần
Bắt đầu 00h00
Ngọc - Zen Hàng ngày
Summer Event
(Săn Ngọc)
Sub-2 15h15
21h15

Losttower0 : 211:89
Ngọc - Zen Hàng ngày
Hit and Up Event Tất cả 00h20
05h20
11h20
20h20

Extra Point Hàng ngày
Rồng đỏ
(Săn Boss)
Sub-2 2h / 1 lần
Bắt đầu 00h00
Ngọc - Zen Hàng ngày
Raklion Event
(Săn Boss)
Sub-2 21h
RaklionBoss
(Chưa mở)
Đồ EXP cao cấp Hàng ngày
Happy Hour Event Sub-2 02h05
11h05
17h05
Exp + 200 - Drop + 5% Hàng ngày

Thương Nhân
(moss Merchant)

Sub-2
Gặp NPC Tại Elbeland
Mua Nhiều Phần Quà Ngẫu Nhiên
(Chưa mở)
Phần Thưởng random ?? Hằng ngày
Mesuda Event
(Săn Boss)
Sub-2 Bản Đồ : Swap Place
(Chưa mở)
Săn Medusa Hằng ngày

MU HOÀI NIỆM

Không webshop, không bán đồ

Công bằng, ổn định phát triển lâu dài


Trang Chủ : http://muhoainiem.net
Diễn Đàn : http://diendan.muhoainiem.net

Facebook MU : https://www.facebook.com/fanpagemuhoainiem.net