HƯỚNG DẪN CÁCH TĂNG ĐIỂM CƠ BẢN ĐỂ TRAIN CẤP

Đây là một số cách cộng điểm cơ bản dành cho người mới chơi và chưa biết cách tăng điểm sao cho khỏe để luyện cấp. Còn lại các bạn tham gia dần và đúc rút kinh nghiệm tăng điểm thêm cho bản thân.

CHIẾN BINH - DARK KNIGHT


Dame chủ yếu là Sức mạnh và Năng lượng
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Sức mạnh: 4 điểm
Nhanh nhẹn: 3 điểm
Thể lực: 0
Năng lượng: 3 điểm
Lưu ý: Chiến Binh mới đầu muốn dame mạnh thì nên tăng đều Sức Mạnh và Năng lượng, vì Năng lượng hỗ trợ tăng sát thương cho tuyệt chiêu. Tuy nhiên Sức Mạnh lúc nào cũng phải hơn Năng lượng từ 1k đến 2k để lấy damage phá giáp.
Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!

PHÙ THỦY - DARK WIZARD


Dame chủ yếu là Năng lượng.
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: 6
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng
Nếu muốn tốc độ nhanh hơn thì tăng thêm nhiều Nhanh nhẹn để lấy tốc độ và phòng thủ cao, cái này tùy sở thích mỗi người!
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!

TIÊN NỮ - FAIRY ELF


Dame chủ yếu là Nhanh nhẹn
Dùng 10 điểm để chia ra cộng.
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: tăng toàn bộ vào nhanh nhẹn
Năng lượng: ít nhất cũng phải tăng 1000 điểm để cải thiện dame!
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!


ĐẤU SĨ - MAGIC GLADIATORDame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Theo đường sức mạnh
Sức mạnh: 6
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: tăng tầm 1000 hoặc 2000 để lấy sát thương tuyệt chiêu
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn


Theo đường Phép thuật (đánh các skill phép của Pháp Sư)
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: 6
Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng
Theo đường Phép thuật (đánh skill Hỏa Diệm Kiếm lấy Combo)
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: 6
Hoặc muốn dame lớn hơn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng
Hoặc muốn tốc độ đánh nhanh hơn thì tăng Nhanh nhẹn 5 / 5 Năng lượng hoặc Nhanh nhẹn 6 / 4 Năng lượng
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!


CHÚA TỂ - DARK LORDDame chủ yếu là Sức mạnh hoặc Năng lượng nếu theo đường phép thuật
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Theo đường sức mạnh
Sức mạnh: 6
Nhanh nhẹn: 4
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn


Theo đường Năng lượng
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: 6
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng
Lưu ý: Chúa tể mới đầu nên theo đường Sức mạnh để có nhiều nội lực sử dụng skill Hỏa Âm, còn theo đường phép thì lợi hơn về skill Buff lực tay.
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!


THUẬT SĨ - SUMMONERDame chủ yếu là Năng lượng.
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Sức mạnh: đủ mặc đồ
Nhanh nhẹn: 4
Năng lượng: 6
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Nhanh nhẹn 3 / 7 Năng lượng
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!

THIẾT BINH - RAGE FIGHTER


Dame chủ yếu là Sức mạnh
Dùng 10 điểm để chia ra cộng
Theo Skill vật ngã
Sức Mạnh: 5
Nhanh nhẹn: 1
Thể lực: 4


Theo skill Ảo ảnh liên hoàn
Sức mạnh: 6
Nhanh nhẹn: 4
Hoặc muốn dame lớn thì tăng Sức mạnh 7 / 3 Nhanh nhẹn
Lưu ý: Khi PK thì nên giảm bớt điểm để tăng vào Thể lực lấy máu để PK, các bạn tự phân phối cho phù hợp, khi PK không được để quá ít máu vì sẽ dễ bị kẻ địch đánh tử vong tại chỗ!